BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(GDPR)

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Graverus s.r.o. (dále jen Prodávající nebo Správce), provozovatel internetového obchodu www.graverus.cz, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • IČ, DIČ

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv zasláním e-mailu odhlásit.

 

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Graverus s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  1. Poskytovatelem služby Prestashop, provozované společností Web4u s.r.o., sídlem Pravdova 837, 377 01, Jindřichův Hradec;
  2. Přepravní společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, Říčany u Prahy, 251 01
  3. Přepravní společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha, 225 99
  4. Účetní program ABRA Flexi s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Praha - Stodůlky, 155 00

Externí reklamní systémy

Naše webové stránky www.graverus.cz  reklamní systém společnosti Seznam.cz, a.s. Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

Dále využíváme reklamní systém společnosti Facebook

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@graverus.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Graverus s.r.o.  za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

 

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do eshopu www.graverus.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@graverus.cz .

 

Cookies

Jedná se vlastně o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Společnost Graverus s.r.o. plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

 

Jestliže chcete ukládání cookies vypnout,stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Poskytovatelem Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5

Poskytovatelem služby Facebook Inc.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.graverus.cz.